Direct contact? Bel: 06 - 20 70 05 63

HomeWoning verhurenWat is de rol van de VvE?

Rol van de VvE

De Vereniging van Eigenaars, vaker genoemd bij bij de afkorting VvE, is een vereniging van de eigenaren van de appartemten van een appartementencomplex. Een eigenaar wordt automatisch lid. De rol van de VvE is het zorgdragen voor de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren, onder andere het onderhoud aan het gebouw. 

De VvE en verhuur van een appartement of woning

Wil je een appartement voor een korte of langere tijd verhuren? Wanneer je een appartement wilt verhuren waarbij er sprake is van een Vereniging van Eigenaren (VvE), mag dit dan? Ja, het uitgangspunt is dat voor reguliere verhuur dit is toegestaan, wettelijk bepaald is dat je als eigenaar van een appartement bevoegd bent om het appartement zelf te gebruiken maar ook aan anderen in gebruik kan geven.

Eventuele beperkingen in de splitsingsakte

De splitsingsakte bevat o.a. een omschrijving van het gebouw, van de afzonderlijke appartementsrechten, een omschrijving van het splitsingsreglement (of verwijzing naar een model splitsingsreglement) en de eigendomsverhoudingen tussen de appartementen. Ook tref je hier de bestemming, welke in sommige gevallen bijvoorbeeld verhuren via AirBnB kan uitsluiten, tenzij er toestemming van de vergadering is. In het splitsingsreglement staan onder andere de rechten en verplichtingen van de appartementseigenaren. 

Gebruikersverklaring tekenen door huurder

In het splitsingreglement kan als voorwaarde voor reguliere verhuur (in gebruik stellen) van het appartement opnemen, dat een gebruikersverklaring getekend dient te worden. Door het ondertekenen van dit document, verklaart de huurder kennis genomen te hebben van het reglement van splitsing en het huishoudelijk reglement van de VvE. Daarnaast dat de huurder deze regels zal naleven. 

Een appartement als belegging voor de verhuur aanschaffen

De Vereniging van Eigenaren kan met de splitsingsakte en eventuele aanvullingen/wijzigingen hierop, diverse uitsluitingen opnemen inzake de verhuur, ook voor tijdelijke verhuur en lange termijn verhuur van een appartement. Het is daarom belangrijk om de splitsingsakte en het splitsingsreglement hier goed op na te slaan.

Andere veelgestelde vragen

Waarom kiezen voor HouseHunting?
  • Hands-on mentaliteit
  • Persoonlijke aanpak
  • Full-service Vastgoedbeheer
  • Professionele foto's
  • Expat gericht
  • Volledige ontzorging

Klanten beoordeelden ons met een:

Verhuur of beheer van uw woning?
Meld uw woning direct aan bij HouseHunting Midden-Nederland
Contact opnemen